Follow us Today has already donated 6,629.70 €

Kopā mēs varam! 2022

Latviju mīlēt mums palīdz varenie ozoli, jo viņi ir mūsu simboli, viņi ir mūsu iedvesmas un spēka devēji, mūsu fiziskās, garīgās un mentālās veselības devēji! Dzimteni latvietis sajūt ar pieciem prātiem, bet vispilnīgāk un patiesāk - ar savu sesto prātu! Tāpēc, ka tas ir mīlestības uztveres prāts un tas visjūtīgāk darbojas attālumā. To apliecina patiesība, ka paši latvieši nezina un nemāk skaidri definēt, kas ir Latvijas savpatība, kaut gan nemaldīgi to sajūt sirdī un apziņā.

Tēvzemi mīlēt latviešiem palīdz varenie ozoli, jo tie ir mūsu simboli, jo lielie koki pušķo dzimteni. Tīrumos, pļavās un ganību laukos, parkos un līdzās viensētu mājvietām ozoli ir latviskās ainavas būtiskākā sastāvdaļa. Ozoli ir spēcīgākie Latvijas neskartās dabas spēka avoti. Viņi ir enerģiju dodoši, izturīgi, cildeni un viedi koki.

Latviešu savpatība ir lielā koku mīlestība. Ja tā nebūtu jau no senlaikiem, tad Latvijā nevarētu izaugt simtgadīgie dižkoki simtreiz vairāk nekā citviet Eiropā. Lielezeres parks ir neskarta pērle Latvijas-Lietuvas Dienvidrietumu pierobežā un tajā atrodams 181 ozols, pārsvarā tie ir pamatīgu vecumu sasnieguši koki, kuri piedzīvojuši dažādus laikus un dažādu attieksmi.

Biedrība “Mūsu ligzda” pirms vairākiem gadiem uzsākusi intensīvi un pārdomāti kopt parku. Tā kopšanas aktivitātēs iesaistās gana liels atbalstītāju pulks (2020. gadā - 157 cilv.), bet ir lietas, ko paši saviem spēkiem izdarīt nevaram. Nevaram sakopt seno ozolu vainagus, izzāģēt šiem kokiem sausos zarus, tam nepieciešams algot speciālistus - arboristus/kokkopjus.

Ozolu vainagu sakopšana ļaus šiem kokiem dzīvot daudz ilgāk un Lielezeres parka ainavu veidot pievilcīgāku un daudz drošāku tā apmeklētājiem.
Par iegūto finansējumu segsim arboristu/kokkopju pakalpojumu izmaksas vismaz 50 Lielezeres parka ozolu vainagu sakopšanai un nozāģēto zaru pārstrādāšanai bērnu atpūtas laukuma zemsedzes uzlabošanai.

Atbalsti Lielezeres parka ozolu mūža paildzināšanu ar ziedojumu!
Kopā mēs varam!

#AtbalstsNVO #ACFLatvia #AIFLatvia #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia #CilvekosIrSpeks

The Project is placed online on: 29.03.2021

Project completed 31.12.2022

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Palīdzība Keitai Vītiņai

Palīdzība Daria Vaseho

Atbalsts AZOV 12. speciālo operāciju brigādei

Make a Child's Dream Come True!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 951 564.30 €