Follow us Today has already donated 3,395.50 €

Atbalsts Undīnei Ozoliņai

Report 31.05.2019

Bērnu ārstniecību un rehabilitāciju izdevumi 2019. gadā tiek apmaksāti arī no 2017. gadā saņemtajiem, bet neizlietotajiem ziedojumiem.

260.36 eiro Biedrība Brīnummāja, rēķins Nr. 90/2019 no 08.05.2019 Tomatis un ForBrain sesijas 13x, laika periods 18.02.-05.03.2019

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

Other topical projects

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

Doctor "POGA" (Button)

Gaisma mūsu brīvībai!

Palīdzība Karīnai Garmatai

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

785 537.65 €