Follow us Today has already donated 3,251.34 €

Atbalstīsim Ukrainas studentus, pasniedzējus, zinātniekus! 2023

Krievijas militārā agresija ir radījusi nozīmīgu krīzi Ukrainas augstākās izglītības un zinātnes sistēmā. Ukrainas intelektuālā attīstība ir apstājusies. Rezultātā daudzi studētgribētāji, zinātnieki un pasniedzēji kopā ar savām ģimenēm izceļo no Ukrainas, meklējot iespējas turpināt savu akadēmisko izaugsmi un karjeru citviet pasaulē.

Jau sākot ar kara pirmajām dienām, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aktīvi iesaistījās un organizēja atbalstu RSU studentiem un pasniedzējiem no Ukrainas. Piemēram, RSU studentiem no Ukrainas jau 100 % apmērā sedz pavasara studiju ceturkšņa mācību maksu, gan studentiem, gan pasniedzējiem piedāvā bezmaksas dzīvesvietu RSU dienesta viesnīcās, kā arī nodrošinās paaugstinātu ikmēneša stipendiju. Studenti un pasniedzēji ar ģimenēm no Ukrainas tiek nodrošināti arī ar sadzīvei nepieciešamajām precēm.

RSU ir gatava nodrošināt daudz plašāku atbalstu studentiem, pasniedzējiem un zinātniekiem ar ģimenēm no Ukrainas. Plānots piedāvāt studijas sociālo zinātņu un veselības aprūpes studiju programmās. RSU pieejamas arī vakances mācību katedrās un zinātniskajos institūtos. Dienesta viesnīcā pieejamas 150 vietas studentiem un akadēmiskajam personālam no Ukrainas.

Ņemot vērā ierobežotos augstskolas resursus tūlītējam tik plašam Ukrainas jauniešu un akadēmiskā personāla atbalstam, RSU aicina ikvienu ziedot finanšu līdzekļus studētgribētāju, pasniedzēju un zinātnieku un viņu ģimeņu atbalstam no Ukrainas.

Ziedotie finanšu līdzekļi ļaus segt pilnu studiju procesa un sociālā nodrošinājuma komplektu gan studēt gribošajiem jauniešiem, gan pasniedzējiem un zinātniekiem ar ģimenēm no Ukrainas:

  • dzīvošanas izmaksas RSU dienesta viesnīcās laika periodā no studenta, pasniedzēja vai zinātnieka ierašanās RSU līdz 2022./2023. akadēmiskā gada beigām;
  • atbalsts līdz studiju sākumam, tostarp sagatavošanās kursu izmaksas;
  • studiju maksas segšana pilnā apmērā visam 2022./2023. akadēmiskajam gadam, Atvērtās universitātes kursi vai profesionālās pilnveides kursi;
  • papildu stipendija 280 eiro mēnesī no studiju sākšanas RSU līdz 2022./2023. akadēmiskā studiju gada beigām;
  • studentiem, pasniedzējiem un zinātniekiem un viņu ģimenēm nepieciešamo preču iegāde.

Paldies ziedotājiem!

Слава Україні! 

The Project is placed online on: 28.03.2022

Project completed 31.12.2023

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Palīdzība Sabīne Strode

Palīdzība Ukrainas karaspēkam

Palīdzība Marijai Bozovičai

For Mothers of Seriously Ill Children

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

2 050 372.08 €