Follow us Today has already donated 5,722.60 €

Support for Ivans Dejevs

Report 19.02.2014

Bērnu ārstniecību un rehabilitāciju izdevumi 2012. gadā tiek apmaksāti arī no 2011. gadā saņemtajiem, bet neizlietotajiem  ziedojumiem.

Atskaite par ziedojuma izlietojumu:
Februāris, 2012

Apmaksāti ārstēšanās, ceļa un uzturēšanās izdevumi ārstniecības braucienam uz OOO „ Okodents” Sanktpērerburgā, Krievijā, laika posmā no 04.02.2012.-19.02.2012.
Kopā:1120,00 lati.

Other topical projects

Karo droši!

For Oncology Patients

Palīdzība Melānijai Mia Samuilovai

Palīdzība Miķelim Audzeram

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 757 225.74 €