Follow us Today has already donated 2,355.63 €

Palīdzība Guntai Odriņai

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Rūta Dimanta

Anna

Ieva Latkovska

Liene Šķubure

Linda

Edgars Sparāns

Signe Latkovska

Aija Krèsliņa

Maija Putāne

Rolands Zelčs

Lelde Latkovska

Kristīne Dedova

Dagnija Ārgule

Sanita Zušmane

Ņ.Goncarova


Linda Reinvalde

Vita Basenko

Jānis Lūsis

Gatis Kalējs

Elīna

ginta

liga andzane

Eriks Eisaks

Ilze Berga

Aina Berjozkina

Dana Sarkane

Ilona Kovalika

Janis Ruskis

Inese Meikulova

Zane Ērentraute


Irēna eidmane

Zanda Vanaga

Jānis Latkovskis

Aigars Šlaveiks

Ingūna

Sigita

Edmunds un Krista

Anna Moroza

Inese Āboltiņa

Aiva Bruņeniece

Aleksandra Opeņhovska

Andris Salmiņš

Anna Vasiljeva

Lana Skopane

Edìte Aņisimova


Guntis Plaudis

Inese Prūse

Gunta Sergejeva

Sandris Freimanis

Singa

Kristīne Zušmane

Guntis Bulderbergs

Inara Miezite

Nelda Neimane

Agita Šulca

Inga Veļķere

Lana Blūma

Kristīne

Mārtiņš Ikaunieks

Viktors Poļakovs


Mairita Plinte

Ilze

Baiba Drone

Anda Plūme-Graudiņa

Ligita Pula

Anna

Sanita

Indra

Viktors Telle

Marina Jefremova

Lolita Valta

Edgars Bremze

Līga Hermane

Ingrīda Zazerska

Sanita Ziediņa


Màris

Inga Jasinkevica

Iveta Krusta

Iluta

Santa Freimane

Oksana Zāte

Vita Miglava

Martins Ozols

Sandra

Sintija Štāle

Laura

Maruta Brize

Aina Borovika

Diana Lauska

Agnese Zālīte


Liana Domokejeva

Vidaija

Viktorija

Gunta Lukašuna

Elita

Kristīne Zīle

Klasesbiedra mamma

Olga Berdnikova

Dzintra Butnāre

Gunda Jansoen

Alita Titomera

Mirdza Streļča

Velga Kudreņicka

Sarmīte Rumpe

Gunita Mitrevica


Terje

iveta grizibovska

Vija Ķīkule

Igors Bogušs

Ilze Krēmere

Sanita Roģe

Arta Koopa

Valda

Dace

Lilita Dzilna

Anzelika

Lilita Bezdelīga

Ilvija Pūce

Alla Jaunzema

Zanda Freija


Juris Veiss

Anita Strante

Kristīne Sarkane

Inna Bačuļa

Inga Feldmane

GUNA LAURSONE

Dace Driče

Renāte Pupele

Gundega Değe

Vita Roķe

Vija Apele

Ieva Ozola

Krista Pērkona

Iveta Ose

Astrīda Krastiņa


Anastasija

Sergejs Timoņins

Svetlana Ruca

Sintija Upeniece

Marita Torāne-Tora

Laila Givoina

Solvita Mītniece

Iveta Vaivare

Ieva Panteleiko

Irēna Barišoka

Tatjana Rjabokoņa

Jānis Putāns

Edgars Zakis

Harijs Jirgensons

Jolanta Šķirmante


Ieva Vanaga

Dace Pļavniece

Ivars Bunka

stanislavs naglis

Agija Balode

Kristīne

Vladislavs Kazačonoks

Solvita

Baiba Klausa

Silvija Platače

Agris Vilks

Maija Ošiņa

Ilze Senkevicina

Liesma Jankovska

Rūta Sāviča


Inese Burnicka-Muižniece

Catharina

Andra Lipke

Andris Zībarts

Una Neimane

Kalvis Upītis

Valija Fedotova

Liāna Kutkēviča

Ieva Kārkliņa

Kristīna Atvare

Ineta Pokule

Inese Ozoliņa

Dace S.

Jānis Grundmanis

Ole Jonny


Gunta Šmite

Mārite Novakšane

vitauts petroks

Artūrs Kņazis

Arta Buišus

Dīns Cielavs

Elin Øverli Jacobsen

Rita

Evita Brante

Dzintra Graudiņa

Baiba Kalniņa

Juris

Janīna Šmukste

Arnis Šmuksts

Andis Šmuksts


Dina Ludevika

Evita Arāja

Līna

Marita Johansena

Jana Liepiņa

Liene Apine

Inita Vucāne

Ivita

Jānis Dreimanis

Jānis Birģelis

Solveiga Solveiga

Līga

Agrita Korobova

Raitis Ramols

Ilze Kalniņa


Modris Putns

Inga

Gita Putāne

Ilze France

Kristīne

Inga Siliņa

Ilze Lauberga

Agris Egle

Andris Rozenbergs

Svetlana Bērziņa

Jorens Jaunozols

Ainārs Putāns

Jekaterina

Arta Mugurēviča Janemane

Līga Hermane


Lolita Bokaldere

Sergejs Koļečenko

Aļesja Kirčenko

Anna Moroza

Diana Kupca

Katrina Eglite

Līga Bruvere

Vitālijs Bogdanovičs

Kristīne Valdmane-Krastiņa

Mārīte Upesjure-Škapare

Valdis

Jolanta Kalnina

Līga Liepina

Vineta Plivna

Sintija


Ineta Valmane

Angelina Ivanova

Kristaps Šterns

Dace Kļaviņa

Inese Preinberga

Mamma

Vida breikša

Aija Krèsliņa

ANŽELIKA TROPA

Laura Brigmane

Jānis

Agnese Šterna

Santa Strēle

Ivo Kamalis

Līga Kaivēna-Kaša


Zanda Panava

Maija Kolberga

Anna Sn

Inga Špaka

Daiga Gulbe

Elīn Eidmane

Margareta Brice

Laura Breidaka

Ina Skuja

Dobeles PB SIA

Ieva Lāce

Sandra Kazimiraite-Eglīte

Reinis Berzins

Edite Beliha

Indra Dundiniece


Maiga Vilka (Rancāne)

Semih Ozdemir

Jolanta Zariņa

Liene Pumpure

Una Balode

Kate Vulāne

Dagnija Ārgule

Viktors Telle

Maija

Kaspars Naglis-Liepa

Māris Barkāns

Gunta Lukašuna

Sanita Zušmane

Valda Aļeksējeva

Alita


Iveta Ruskule

Lelde Latkovska

Arnis Lasmanis

Anita un Mārtiņš

Inese Burnicka-Muižniece

Zinaīda Gromova

Santa Volkoviča

Zane Rone

Nannija Latkovska

Sergejs Timoņins

Līga Hermane

Arta Buišus

Aija Lazdiņa

Airita

Marta Dunke


Vineta

Aļona Žabare

Kristaps Keišs

Inga Špaka

Jānis Grundmanis

SIA "Viridi Lux"

Zane Jansone-Langina

Dzintra Graudiņa

Marina Ustinova

Aija Celma

Kristīne Aleksejeva

Gustavs Bārbals

Juris Konstantinovs

Ingūna Urtāne

arina


Inna Liplanska

Ieva Lasenberga

Irēna Eidmane

Jana Jurševska

Ieva

Aina

Andris Eglons

Laura Breidaka

Anatolijs Rutkovskis

Ina Čopa

Daina Deičmane

Haralds

Kristine

Inese Prūse

Dace Rence


Evita Evardsone

Sanita Udrasa

Silvija Brice

Velga KOPCE

Kristīna Zepa

Vita Miglava

Agnese Pūra

Sintija

Ērika Tuma

Aiva Vecziediņa

Sintija Eglīte

Inga Zdanovska

Ilona Fedosejeva

Jeļena Blicava

Guna Grūbe


Sintija

Kitija

Inese

Zanda Panava

Ligita Andrianova

Kristīne Dakule

Agrita

Maija Lubgane-Griķīte

Antra Stafecka

Ilvija Belicka

Inga Mamoma

Gunta Goiževska

Kristīne Celmiņa

Sandra Stabinge

Arita Zvejniece


Marika Zundovska

Baiba Bleikša

Sarmīte Samohvalova

Gunta Ķirse

Baiba Vanaga

Ieva Lāce

Laila Veisa

Ilze Golubeva

Dace Ludborža

Egija Baumane

Anete Ušacka-Pugačevska

Dagnijas Ārgule

Vita Mitrofanova

Gundega Bite

Ginta & Jānis


VLADIMIRS ZAGUZOVS

Liene

Gunta Lukašuna

Ieva Use-Cimmermane

Sanita Zušmane

Lelde Latkovska

Sandra Baltiņa

Vita

Irēna Sarkane

Dana

Elīna Eidmane

Ieva Gaigalniece

Dace Merhele


696 anonymous donations


Other donors

Altman Marina, BELOVA JELĒNA, SKUJA INA, AŽUKA GINTA, MATĪSA OLGA, NĪMANE ILONA, ŠLUJEVA AĻONA, Pinka Dace, GRICAIČUKS VIKTORS, SIA MD Būvnieks, SALGRĀVIS MĀRIS, ŠMITS JĀNIS

Other topical projects

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

Palīdzība ārkārtas situācijās

Fulfil a child's dream!

#Neklusē!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 220 704.15 €