Follow us Today has already donated 10.00 €

Atbalsts skolēniem mācībās 2021

Sirsnīgs pladies ziedotājiem. Par saziedotajiem līdzekļiem bērniem būs iespēja saņemt atbalstu mācībās.

Šobrīd, COVID-19 vīrusa rezultātā, pilnīgi visi Latvijas skolēni mācās attālināti. Daži no viņiem to dara sekmīgi, jo saņem ģimenes un līdzcilvēku atbalstu, kā arī viņiem ir labi attīstītas plānošanas prasmes un apzinība. Tomēr, pētījumi rāda, ka lielākajai daļai skolēnu šis jaunais mācību process sagādā daudz izaicinājumu, stresu un vēlmi pārtraukt mācīšanos pavisam.

Tāpēc ļoti būtiska ir atbalsta personas klātbūtne un sadarbība, kura var sniegt praktisku un emocionālu palīdzību un būt līdzās mācību dienas saplānošanā, konsultēt un izskaidrot uzdevuma nosacījumus, motivēt bērnus censties un mēģināt pat tad, kad gribas sākt padoties, kā arī radīt draudzīga pleca sajūtu, tādējādi veicinot skolēnos pozitīvas attieksmes veidošanos pret mācībām.

Projekta ietvaros tiks atlasīti 20 skolēni no sociālā riska ģimenēm, kuriem šis atbalsts ir īpaši nepieciešams. Šiem skolēniem tiks organizētas individuālas nodarbības ar atbalsta personu katru mācību dienu līdz pat šī gada beigām, vai kamēr tas būs nepieciešams. Vienas dienas nodarbība izmaksā 5 eiro.
No ziedojumiem netiek ieturētas administratīvās izmaksas un visa ziedotā summa tiek izmaksāta nodarbības nodrošināšanā. Atbalstu skolēniem organizē biedrība "Scripture Union Latvia". Vairāk informāciju lasiet www.savadaba.lv/palidziba-skolenam

Ar savu ziedojumu jūs palīdzēsiet kādam Latvijas skolēnam gūt cerību un drosmi nepadoties!

#AtbalstsNVO #ACFLatvia #AIFLatvia #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia #CilvekosIrSpeks

The Project is placed online on: 25.03.2021

Project completed 20.12.2021

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Medical Massage

Palīdzība Sindijai Dunaiskai

Twitter Convoy for Ukraine

Atkārtota palīdzība Jekaterinai Ļebedevai

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 430 220.84 €