Follow us Today has already donated 1,707.00 €

Reiz cilvēkam bija draugs 2020

“Dzīvniekiem ir, ko teikt. Tiem nav balss, valodas, kuru mēs, cilvēki, spētu vai gribētu iemācīties. Tomēr tiem ir bezgala daudz sakāmā – ne tikai par sevi, bet arī par visu pasauli, par dzīvo būtņu savstarpējām attiecībām un galu galā – par mums pašiem.”
Dzīvnieku Drauga fonda dibinātāja Kristīne Čilvere

Īstenojot projektu „Reiz cilvēkam bija draugs”, kopš 2004.gada aprīļa tiek nodrošināta pārtika, medikamenti, aprūpe un veterinārā palīdzība nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem, kuri ir palikuši bez saimnieka un nonākuši patversmē. Projektu īsteno biedrība “Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība”, kas pastāv, tikai pateicoties ziedojumiem. Biedrībai ir reģistrēta veterinārā prakse "Dzīvnieku draugs" un tās galvenie darbības virzieni ir:
- veterinārās palīdzības sniegšana bezsaimnieku dzīvniekiem un sociāli mazaizsargāto grupu īpašumā esošajiem dzīvniekiem;
- bezsaimnieku kaķu sterilizēšanas programmas "Noķer, sterilizē, atlaid" īstenošana.

Katru gadu patversmē vidēji tiek uzņemti ap 400 kaķu, 1000 dzīvniekiem tiek nodrošināta veterinārā palīdzība, veiktas 800 ielas kaķu sterilizēšanas operācijas. 2019.gadā patversmē tika uzņemti 383 kaķi un 4 suņi, adoptēti - 336 kaķi un 4 suņi. Būtiskākais patversmes darba kvalitātes rādītājs ir adoptēto dzīvnieku skaita proporcija pret uzņemto dzīvnieku skaitu, kā arī dzīvnieka uzturēšanās ilgums patversmē. 2019.gadā patversmē "Dzīvnieku draugs" kaķi līdz viena gada vecumam vidēji uzturējās divas nedēļas, kaķi vecāki par vienu gadu - 35 dienas.

Biedrība organizē brīvprātīgo darbu, veicot apmācības dzīvnieku labturībā un aizsardzībā. Biedrība ir starptautisko dzīvnieku aizsardzības organizāciju "Eurogroup for Animals", "Fur Free Aliance" dalībnieks.
Vairāk uzzināt par biedrību, kā arī redzēt visus patversmē esošos un no patversmes adoptētos dzīvniekus: www.dzd.lv

Par saziedotajiem līdzekļiem biedrība plāno palīdzēt 350 dzīvniekiem, sniedzot medicīnisko palīdzību, nodrošinot dzīvnieku aprūpi, barošanu un uzturēšanos patversmē. 

The Project is placed online on: 06.03.2020

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Palīdzība Maksimam Moisejevam

Palīdzība Demidam Purvinskim

Suns- vairāk kā draugs

Palīdzība Dāvim Lambertam

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

947 085.73 €