Подписывайся на нас Сегодня пожертвованы уже 200.00 €

Kopā mēs varam!

Latviju mīlēt mums palīdz varenie ozoli, jo viņi ir mūsu simboli, viņi ir mūsu iedvesmas un spēka devēji, mūsu fiziskās, garīgās un mentālās veselības devēji! Dzimteni latvietis sajūt ar pieciem prātiem, bet vispilnīgāk un patiesāk - ar savu sesto prātu! Tāpēc, ka tas ir mīlestības uztveres prāts un tas visjūtīgāk darbojas attālumā. To apliecina patiesība, ka paši latvieši nezina un nemāk skaidri definēt, kas ir Latvijas savpatība, kaut gan nemaldīgi to sajūt sirdī un apziņā.

Tēvzemi mīlēt latviešiem palīdz varenie ozoli, jo tie ir mūsu simboli, jo lielie koki pušķo dzimteni. Tīrumos, pļavās un ganību laukos, parkos un līdzās viensētu mājvietām ozoli ir latviskās ainavas būtiskākā sastāvdaļa. Ozoli ir spēcīgākie Latvijas neskartās dabas spēka avoti. Viņi ir enerģiju dodoši, izturīgi, cildeni un viedi koki.

Latviešu savpatība ir lielā koku mīlestība. Ja tā nebūtu jau no senlaikiem, tad Latvijā nevarētu izaugt simtgadīgie dižkoki simtreiz vairāk nekā citviet Eiropā. Lielezeres parks ir neskarta pērle Latvijas-Lietuvas Dienvidrietumu pierobežā un tajā atrodams 181 ozols, pārsvarā tie ir pamatīgu vecumu sasnieguši koki, kuri piedzīvojuši dažādus laikus un dažādu attieksmi.

Biedrība “Mūsu ligzda” pirms vairākiem gadiem uzsākusi intensīvi un pārdomāti kopt parku. Tā kopšanas aktivitātēs iesaistās gana liels atbalstītāju pulks (2020. gadā - 157 cilv.), bet ir lietas, ko paši saviem spēkiem izdarīt nevaram. Nevaram sakopt seno ozolu vainagus, izzāģēt šiem kokiem sausos zarus, tam nepieciešams algot speciālistus - arboristus/kokkopjus.

Ozolu vainagu sakopšana ļaus šiem kokiem dzīvot daudz ilgāk un Lielezeres parka ainavu veidot pievilcīgāku un daudz drošāku tā apmeklētājiem.
Par iegūto finansējumu segsim arboristu/kokkopju pakalpojumu izmaksas vismaz 50 Lielezeres parka ozolu vainagu sakopšanai un nozāģēto zaru pārstrādāšanai bērnu atpūtas laukuma zemsedzes uzlabošanai.

Atbalsti Lielezeres parka ozolu mūža paildzināšanu ar ziedojumu!
Kopā mēs varam!

#AtbalstsNVO #ACFLatvia #AIFLatvia #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia #CilvekosIrSpeks

Начало проекта: 29.03.2021

Ziedot.lv с пожертвований не взимается никаких комиссионных или плата посредничества. Все деньги в размере до 100% доходят до ожидаемой цели. Административные выплаты Ziedot.lv не покрываются с Ваших пожертвований.

Другие актуальные проекты

Свет нашей свободы!

Исполни мечту ребенка!

Бедным семьям с детьми

Стипендия от друзей

О нас

Ziedot.lv - благотворительная организация, которая действует с 2003. года, предоставляя частным лицам и предприятиям возможность помогать людям. Ziedot.lv предлагает удобно и надежно жертвовать на тщательно отобранные и провереные благотворительные проекты, следить за ходом проекта с уверенностью, что пожертвование достигнет цели.


Статистика пожертвований

В этом году

528 196.92 €