Seko mums Šodien saziedoti jau 3,126.50 €

Steidzama operācija Ivitai Kupakai

Ziedotāji, kas ziedošanu veikuši portālā Ziedot.lv tiešsaistē

Rūta Dimanta

Inese Danga

Gunta Lukašuna

Madara Jātniece

Evita Zelmene

Līvija Andersone

ieva grāvele

Ligita Bince

Karīna Jadčenko

Līvija Brežinsks

Edijs

Dina Barkāne

Aivars Barkāns

SANDRA KALNIŅA

Andis Riekstiņš


Beāte Bidzāne

Jolanta Ivanova

Evija Kūla

Liene Balode

Anda Vīksna

Evita Kokina

Jolanta Beļkova

Krista un Dins

Jolanta Lasmane

Jānis Gramanis

Sindija Meluskane

Inga Bērziņa

Māra Pucena

Ilze N.

Inese


Aija Brutane

Anna Strēle

Alise Ārgule

Dace Terzena

Dagnija

Arita Feterstone

Evita Bredovska

Lelde Šēra

Marija

Renāte Bērziņa

Jana Ezera

Spodra

Valdis Pavlovskis

Rita Seļma

Ieva Leimane-Veldmeijere


Irisa

Diāna Pavlovska

Lauma Freimane

Egita Ločmele

Uldis Ezers

Sintija Strausa

Aija Raipale

Aija Riekstiņa

Amanda Grinberga

Baiba Jansone

Lilita Svirževska

Daina Valeine

Тимофей

Aiga Varesa

Gatis Zvirbulis


Aija Kasparāne

Sarmīte

Ginta Mikazāne

Evita Balkena

Helga

Gunita Ķēniņa

Sarmite Vindule

Ilona Rupā

Melita Galiņa

Māra Kaše-Stūrmane

Rimma Atlavina

Evija Černova

Lelde Kaupuža

Evelīna Bunta

Evelīna Strazdiņa


Linda Rancāne

Ieva Broka

Viktorija Pakalniece

SANDRA MAĶE

Karīna Freiberga

Ilze France

Ieva Grinberga

Anta Jankovska

Santa Bondarevska

Guna Rusina

Andris Apinis

Laura Ankipāne

Inga Kurpica

Renārs

Inga P


Aivis Ašmanis

Kitija Balcare

Inta Kārkliņa

Viktorija Daukinte

Marta Cipe

Dace Kolesnikova

Andriss

Lidija

Alise Pole

Linda Bartuseviča

Vita Aleksejeva

Daina Priede

Inese Jaunzeme

Sandis Melngailis

Skaidrīte Baltace


Andis

Liene Grauba

Uldis Dzintars

Kristīne Legzdiņa

KRISTAPS VILEMSONS

Janis Vedla

Sandis Petrovičs

Sintija Akmane

Ilze Le

Arvis Drīksne

Līga Akermane

Kristīne Andrukele

Zane Jansone

Līga Buivida

Dēzija


Vita Medvedska

Maija Zariņa

Žanete Skuja

Linda Logina

Aigars Jankovskis

Antra Else

Raivis Kokins

Agnis Būmanis

Gunta Gabrāne

Ilona Ubeiko

Ineta Balode

Ģirts Pētersons

AIGA KUBE

Ieva Leite

Lija Bramane


Lilija

Mikus Dzudzilo

Lāsma Volksone

Agija Admidiņa

Indra Apsīte

Daina

Linda Štībele

Dace Vanaga-Mikane

Inese Cālīte-Ušacka

Ināra Bergmane

Edmunds Zavadskis

Girts Stalmeistars

Biruta

Jānis Mikans

Irēna Vilka


Elza Tamma

Laila Līce

Jānis Ozoliņš

Ruta Macāne

Vaira Ribule

Vija Jase

Mārtiņš Lazdovskis

Anita

Agita

Ilga Šķestere

Inga Upmace

Ināra Lejniece

Vita Lakša

Arturs

Regīna Tarvida


P.Vanaga

Līga

Sandra Viksna

Antra

Inese Labzova

Mārtiņs

Ināra Pomere

Arita Zvejniece

Ilvija Rimša

Aija

Līga Jansone

Solveiga Bērziņa

Zigrīda Aina Briede

Jānis Jēriņš

Inga Ušpele


madara kalaza

Andzejs

Vita Berzina

Janis

Vita Vestmane

SARMĪTE ĀBELE

Maija Remerte

Kaspars Ozols

Vineta Jukone

Marita Jurēvica

Ainārs Vilinskis

Vita Miglava

Laura Purviņa

Jana

Vilija Jegorova


Onita reca

Dace Kronberga

Ruta Spila

Vineta Mičāne

J.L.

Rudīte

Veronika Plaude

Renāte Vilciņa

Arvis

Jānis Kangars

Itāna Grābante

Jānis Kokarevičs

Tomass Pētersons

Baiba

Ilze Matuzele-Stroberga


Inga Kraiņeva

Irēna Vebstere

Sandere

Ilga Reizniece

Vineta Freimane

Rasa Sandere

Tarute Leitane

Kristaps Kristholds

Jānis Bakmanis

Elita Keiša

Guntis Mālnieks

Vija Jakubovska

Irina Klava

Gunta

Marite


Emīlija Eklone

Veronika Dubinova

Anete Geršmane

Sanita Bērziņa

Agita Ravina

Laura Ķere

Elina B

Ramona Kokina

Jānis Dzelme

Antra Rencberga

Zigmunds Folkmanis

Inese Olande

Andrejs

Ivita Dūdiņa

Dace Šāble


Mārtiņš Grantiņš

Solvita Olsevska

Iveta Pētersone

Ina Kovaļeva

Sandra Paegle

Teo Petersons

Vita Krieviņa

Signe Pujāte

Natalija Mislevica

Guntars Poļaks

Signe Sēkliņa

Liene Kinca

Arnis jermaks

Atis Petruševics

Gunita Enkuzena


Inta Palkavniece

Velta Bauska

Aiva Zvirbule

Dagnija Baltalksne

Jānis Ventiņš

Laine Leguša

Ineta

Laimdota

Janīna Beča

Aija Piruška

Sandra Pluģe

Aija

Anna Kārkle

Renars Vaivods

Marika Peilāne


Andra Klešnika

Elīna Ratmeistere

Arta Mugurēviča - Janemane

kristine

Edvīns Dukāts

Elīna Irbe

Mārtiņš Vingris

Evija Bicāne

Jana Kļaviņa

silva

Linda Krote

Olita Znotiņa

Jana Smila

Lelde Grigalune

Tija Grīnberga


Raita Sondore

ANDRIS ĀBOLIŅŠ

Tatjana Muižniece

Agija Gusakova

Daiga

Žanna Logina

Elita Grosmane

Imants Klīzējs

Silvija

Inga Priekule

Inese Upmane

Ausma

Santa Rezjapkina

Evita Berziņa

Dace


Māra Cielēna

Aija Klepermane

Toms Mols

Helēne

Ruta Bemberga

Zane Burnicka

Liene

Kristiāna Pauniņa

Valda Priekule

Diāna

Vija Ansonska

Inese Ikstena

Olga.Mihalovska

Ilze Sudraba-Kārkliņa

Ivita Šalajeva


Nina Štikāne

Gundega Apša

Vito Vilks

Inese, Indra

DIANA KAIDAKA

Inga Vīksne

Dace Nikolovska

Ligunda

Diāna Brazovska

Linda Olte

Artūrs Akimovs

Aiga Graumane

Violeta

Ineta

Anta Behmane


Signe

Renate Alne

Inese Lapiņa

Gunta Vārna

Baiba Engelbrehte

Evija Lokmane

vija kursiete

janīna griga

Baiba Jansone

Andis Notte

Madara Ozoliņa

Dace Kadiķe-Sausa

Regīna Beldava

Sveta

Sveta


Ilze Šulce

Ilona

Amanda Ozolņa

Svetlana Gorbunova

JURIS SPARĀNS

Ilze Šulce

Dace Terzena

Sandra

Agate Blumanska

Agita Šulca

Inga Dukaļska

Evija Bukele

Amēlija, Mikus un Justs Vītoli

Daina Cine

Kristīne Cimiņa


Ilze

Lauma

Inese gvelze

Sarmīte Lāce

Edgars konstantinovs

Iveta Zālīte

Liene Driemane

Klavs Uzulis

Zinta Nolberga

Inga Sarma

Inta G.V.

Iveta

Iveta Pigozne

Jeļena Šmeusa

Lāsma Jaspere


Endija

Astrida Beitika

Agnese Kalva

dzintra zakse

Daiga Gāliņa

Liene Dembovska

Solveiga

Kristīne Buče

Zanda Krūmiņa

Silvija Saleniece

Teodors Polurezovs

Marina Emze

Sanita Vetra

Arvīds Pelēkais

Ivita Brizga


Linda Matisāne

Inna Kolomijčuka

Andris Platais

Diana Koikina

Daina Kalniņa

Ģirts

Evelīna Poļakova

Aija Sproge

Aigars Cibuļskis

Māra Platā

Sandra Stalīdzāne

Ilva Bobrova

Nelda Rakecka

Sarmīte Mincāne

Edgars Brīvulis


Gatis Lignickis

ilze

Kristīna

Ilze

Olita Nekraša

Arnita Baltause

Agnese Poriete

Ilze Būrmane

Dainis Orinskis

Guntis Avots

Egita

Vadims Kislovs

Laura

Irita Cimdare

Inese


Dace Egle

Jana Norvele

Anda Rihtere

Agita Ziedone

Madara Malahovska

Dace Ćunćule

Ārija Indrikovska

Everesa Pričina

Dailis karzinins

Ivita Saulīte

Gaļina Rēdere

Inita Ozola

Gunita

Inese Ozola

Jānis Zariņš


Lūcija Volodina

Mairita Ērgle

Marina Dimitrijeva

Ieva Krēķe

Zita Brice

Imants Marčenoks

Agnese Cipruse

Dace Druveniece

Jānis Veiss

Rima Kalnevica

Venēra Ronkauska

Juris Leikuss

Ilze Siņicina

Ilva Vēvere

Biruta Sniķere


Ieva Liepiņa

Aigars Rags

Solvita Eikina

Oskars Briedis

Baiba Baha

Madara Rubeme

Natalija Dudare

Sarmīte Jākobsone

Indulis Paičs

Anete Krieva

Ilva Jurkeviča

Gunta Minkeviča

Gita Tkačenko

Gaļina Ģrišuļonoka

Baiba Miezīte


Diana Laicane

Raitis Plonis

Indra Kiričeka

Velga Graumane

Sarmīte Pliča

Inese Dukaļska

Indra Blekte

Kristīne Lazdiņa

Andrejs Oliņš

Vita Radvilaviča

Kristīne Kamergrauze

Svetlana Kuzmenko

Astrīda Frīdmana

Gundega Ugaine

Arvīds Ozoliņš


Krista Landmane

Sanita

Kristīne klints

Arvis

Jekaterina Astapoviča

Anitra Ansone-Pāvila

SANDRA CĪRULE

Renate Ozola

Svetlana Semjonova

Gita Amtmane

Solvita Tauriņa

Inguna Kirilova

Lāsma

Aiva

Mikus


Valentina Skorova

Valentīna

Baiba Dzene

Inese krūmiņa

Amanda Celma

Inga Muciņa

EVIJA CIELAVA

Jānis Mihaļcevičs

Ieva bondare

Karīna

Ina Tuskova

Madara Kiršfelde

Inga Lagzdiņa

Ilze

Baiba Voicehoviča


Sandra Tūce

Anita

Žanna Saule

Ilgonis Šreibers

Ivita Basko

Dace Nikolaisone

Anna Kurzos-Lorence

Inese Murņikova

Aiva Felkere

Anna Apīne

Santa

Janīna Rubane

Anete Fridberga

Inita Stukle

Andris Rupais


Marika

Nadezda Nikolajeva

Sanita Bernāne

Ilva Krastiņa

Ligita

Zanna

Justīne Studāne

Iveta

Lauma Poda

Zane Orniņa

Sanita Kreiga

Guna Dūmiņa

Sarmīte Mežvēvere

Olga Deiča

Gusts Putniņš


Ilze Sproģe

Agate Jermaļonoka

Gints Kažoks

Inese Mežule

Igors Šroms

Baiba Kalēja

Sintija Lāce

Rita Kokare

Diāna Andronova

Daira Štrausa

Ilze Galasko

Līga Kaziniece

Jūlija Bubņeviča

Guntis Višķers

Aivars Pujats


Zane Ģiga

Guntis Klūga

Inga Viļuma

Armass Nastevics

Maira Jákobsone

Iveta Mezale

Margarita Grāvere

Solveiga Tomberga

Andris Melnis

Emīls Būka

Sarmīte Kukaine-Oleksāne

Renāte

Anastasija Ancāne

irena kaskevica

Anita Platača


Jeļena Nakaļužnaja

Edgars Bruvelis

Gunita Priede

Daiga kokoreviča

Sintija Zakrepska

Vineta Reitere

Aija Čaunane

Jelena B

Baiba švãbe

Inesa Zeļča

Inese Luste

Daiga Kaže

Lelde Vīksna

Svetlana. Strakša

Vita


Sergejs Vasiljevs

Sarmite Jansone

Sintija Alpe

Evita

Liene langmane

Valdis Zutis

Inguna Janberga

Rasa Miķelsone

Iveta rubene

Raita Kaminska

Linda Stepīte

Vilnis Roze

Kristīna Grietniece

Santa Miglāne

Anna Astratova


Daiga Kalniņa

Inga

Nataļja Rudzīte

Anna Pinkauska

Sarmite Gansone

Aleksandrs malins

Diāna

Andrejs Maslovs

Aija Ģederte

Aleksandra

Anda

Ārija Vīmere

Valentīna Tolstova

Ina Behmane

Svetlana Vepruka-straume


Gunita Ruka-Grīnberga

Ivita Reinsone

Sabīne Unda Zeidenberga

Sandra Smirnova

Zane Prokofjeva

Kaspars Zaurs

Iveta Rudzāja

Valda Gruntmane

Evija Mālniece

aija tračuma

Līga

Vera Belova

Zane Stepanova

Galina

Kaspars Rūtiņš


Anna Skaidrīte Gailīte

Mārīte

Inta Jakobsone

Linda Straume

Jeļena

Andrejszavjalov@gmail.com

Inga Gulbe

Vija Ilmete

Dace Putnina

Viktorija Reinikova

Elita Lisjonoka

Evija Bicāne

Maija Markeviča

Gunita Lauce

Dana Melnika


Gints Kalniņš

Uldis Daugaviņš

Ilze Butkus

Linda Birule

Zane Peļņa

Sandijs Kuplēns

Linda Kalniņa

Ilze Freimane

Jelena TUCA

Sarmīte Svilāne

Inese Vaivode

Gunita

Diāna Bandenoviča

Anita Ķelpe

Mareks Kalendra


Anzelika

Līga Ingevica

Viktors Stepanovičs

Solvita

Laura

Daiga Gulbe

Silvija Kima

Sanda

Natālija Drozda

Elza Rubene

Uldis Šnikvalds

Inta Vanovska

Artis

Daiga

Lelde


Inese

Iveta Buce

Vésma kocina

Janis Balamovskis

Kaira Egle

Lilita

Rūta Kuplā

Sabīne Uļjanova

Tatjana Krastiņa

Sandris Ločmelis

Laura

Andrejs Zīle

Žanita Kārkliņa

Agris Godins

Kristīne


Kristine Jermakova

Roberts vītols

Lauris Kreicbergs

Ints Zervens

Saida Alsberga

Astrīda Burğele

Kristine Krasmane

Iveta Hirša

Ina ločmele

Judīte

Ineta Vītola

Laila Mikule

Anna Galica

Džeina Kleina

Dzintars Lagzdiņš


Inga Kaupmane

Daiga Simsone -Palma

Ilze Ruice

Lolita

Iveta Silakalne

Kaspars Grīva

Inese Jukša

Arturs Gablils@gmail.com ks

Loreta Adamoviča

Lolita Lazdiņa

Inga Krola

Renars biruls

Dace Lazdiņa

Jānis Bušers

Linda Mika


Ilze akmene

Dzintra Kirilova

Ilona Bēliņa

Evita

Ruta Krasovska

Daniels Vansovičs

Oksana

Lilita Lucatniece

Aina Kostenko

Dace Raudone

Dzintars Latzdiņš

Sarma Sleže

Lilita Stara

Aira Rūrāne

Gunita Grīnberga


Ligita Ļaļina

Valija Belka

Mārīte Tīruma - Karlsone

Pāvels Zvidriņš

Dzintra Kučāne

Ainars Peļņa

Dāvis Pukinskis

Inese Šteinberga

Intars Burkovskis

Intars Burkovskis

Anete Žvagiņa

Daina Krastiņa

Laimonis Niedre

Ruta Neifelde

Ieva Sedlins


Janis Timermanis

Aiga Veckalne

Ludmila Kanaviņa

Zane O

Agita Latkovska

Renāte Čeirāne

Inga Pole

Ruslans Semjonovs

Līva ŠTĀLE-POTAIČUKA

Gunta

Inga Rozentāle

Baiba Kalniņa

Inga Grikpede

Vineta Sidorova

Zigmars Vitols


VAIRA GRAHOLSKA

Krista Rode

Zane Sviķekalne

OLITA

Jana Lakstiņa

Saulīši kaimiņi

Agrita Ūdre

Anete Ozolina

Ilga Mutule

Santa Hibšmane

Kaspars Trokša

Inga Sniedziņa

Nora

Terēzija Rubene

Elita Balode


Kristine Jasulovica

Kitija Podkalne

Evija Auziņa

Sanita Ose

Ilze Jume

Laima Podena

Uldis Kronblūms

Santa Pildava

Marika Vītola

Laimdota Millere

Aelita Plata

Natalie Cehovska

Leonid Petrov

Sandra Kolosko

Māra Folkmane


Kristīne Kozare

Iveta Upmale

Gunta Ormane

Sandis Laime

Daiga Kužuma

Klāvs Paurs

Aija Sīle

Evija Čuplaka

Vita Ceriņa

Anita Āboliņa

Kaspars Namnieks

Jana Rupeika

Elīna Vāne

Ina Eversone

Dace Šimkevica(ex Zonberga)


Olita Ļitvinska

Laila Zvaigzne

Inga Vuškāne

Renāte Zeikmane

Judīte Bērta

Dagnija Dabolina

Rūta Jablonska

Renate Jakubone

Ilze Puriņa

Samanta Caunīte


1594 anonīmi ziedojumi


Citi ziedotāji

SKUJA ANITA, KAMALDIŅŠ KĀRLIS, ZVĪGULE LINDA, APSALONS ULDIS, SABLUKS ANDREJS, Wypchlo O, KURTISA TEREZA, MANUILOVS DMITRIJS, Gunta Lentovica, LESINSKA GUNA

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Agatai Tretjakai

Atkārtota palīdzība Irēnai

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

Palīdzība Matīsam Balsim

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

1 576 947.29 €