LVM 2014. gadā atbalsta:
88 iniciatīvas, 585 654,04 eiro apmērā, palīdzot 106 407 cilvēkiem