Follow us Today has already donated 5,816.00 €

Twitter convoy for Ukraine

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Ņina Kušta

Kārlis Kadeģis

Raimonds Vīksniņš

Aivars Stipnieks

Ilze Līga Caune

ML

Kim Erik Sonne

Modris Supe

Valters Sergūtins

Ervins Romans

Dainis Auziņš

Līga Novicka

Zane Zitmane

Linda Beikerte

Anita Gailite


Alise Daija

Mārtiņš Zeps

Madara Daģe

Ilze

Indulis

Dita Krauze

Aivars Avotiņš

Aranta Ragaste

Ināra Zemīte

Indulis Lorencs

Alex Lukash

Sabīne Kleinhofa-Prūse

Raitis Bārbals

KP

Dite Pitura


Ieva

Kristīne Eglīte

Gaidis Beitiņš

Harijs Ozols

Ligita Pula

Nāvi okupantiem!

Ģirts Dubinskis

Elīna Korago

Alise Ose

Uldis Mucinieks

Aldis Āboliņš

Derumu ģimene

Marita Zitmane

RAITIS SVARPSTONS

Ilmārs Lāčplēsis


Dita Krauze

Kristaps Kalniņš

edgars millers

Ingrīda

Māris Krastiņš

Erica Synths

Inese

Liene Petersone

Ieva Lange

Marija Katrīna Dambe

SandraKI

martinaburbuli.lv

Imants Zakķis

Ilmārs Bušmanis

Kārlis Rozenbergs


Aija Balode

Valts Vilnītis

Aigars Tjarve

Ainārs Sokolovs

Arvīds Jankauskis

Valts Ernštreits

Viktors Dabolins

Ilze Upīte

Uldis Gavars

Rūta Rastina

Dace Broka

Ervins Romans

Dita Krauze

Mārtiņš Lūsis

Rasma Nipere


ugis.st

Odrija Sakne

Jānis Pogulis

Ilmārs Višņakovs

Ilze Straume

Mārtiņš Kupfers

Klinta

Janis Leimans

Ģirts Vinniņš

Vents Sīlis

Valdis Kļaviņš

Ilona

Marija Abola

Agnese Daugule-Džeriņa

Mairis Oļeņejevs


Dace Zvīdriņa

Jana Belēviča

Līva Legzdiņa

Gundega Gaismina

Māra Šerifa

Kārlis Ulmanis

Edmunds Ķiploks

Jana Guta

Rita Burceva

Ināra Auziņa

Jānis Mažeiks

Anna Svergun

Inta Aroniete

Agita Mežjāne-Pelša

EGILS PARISS


Maris Vinkelis

Dana Isarova

KASPARS SVĒTIŅŠ

Gints Birznieks

Dace Leja

Inga Pole

Ainārs Osmanis

Annija Bremze

Artūrs Ernštreits

Aivars Cimermanis

JURIJS JONICENOKS

Valdis Serds

Kārlis Ulmanis

Danijs Štrauss

Uldis Siliņš


Vita

Andra Poota

Ritvars Blumfelds

Andrejs Elsknins

Agija&Snufis

Marika Baumgarte

Ilze-Līga Caune

Dace Klegere

Janis Leimans

Linda Gurecka

Andrei Budkovski

Agita

Ieva lībķena

Daiga Vītiņa

Ģirts Auziņš


Ilmārs Grants

Uldis Maļinovskis

Agija&Snufis

Dace Meiere

Ints

Margarita Šibanova

Dita Krauze

Ždanoka

OZOLS

B.Braze

Dainis Auziņš

Aija Baltputne Poikāne

Linda

Inese Grīnberga

Kristina


Raimonda

Eduards Kļaviņš

Aivars

Ina Lenca

Vivita Fibiga

Kārlis Kadeģis

Ieva Pakere

Māra Valdmane

Ervins.Romans

Lolita Kalupniece

Zane Behmane

Uldis Mucinieks

Juris Salenieks

Kristīne Andrukele

Zane Niedre


Marika Pīlēna

Elīna Triščenko

Iveta Plone

Jolanta Neimane

Daina

Dita Krauze

MARTINS NEIBERGS

Zanda Rutkovska

Vizma Eliņa

Imants Zaķis

Iveta Narodovska

Ilmārs Lāčplēsis

Valters Sergutins

Putin Huilo

Madara Daģe


Maija Kurseva

Kaspars Vīgulis

Ingars Zariņš

Inese Zariņa

Jolanta Derkevica Pilskunga

Marcis Lagzdins

Edgars Rožāns

Peteris Bondars

Sarmite Apine

INDULIS ABOLINS

Dita Krauze

AGATE EGLITE-DREZINA

Ilze

Jolanta Jēkabsone

Ēriks, Šķipars


Daina

Ģirts Baranovskis

Liene Ķemzāne

Aleksandrs Lukašenko

Uģis Vīva

SIA EIRA

Daina Pliča

Maira Mora

Iveta Mielava

Kristaps Andersons

Ieva Bagata

Ieva Vosele

Juris Mālakalns

Kaspars Sulcs

Janis Leimans


Ralda Ziemule

Dmitrijs Sidorenko

SIA Birkenfelds

Agita

Evita Feldentāle

Andris Piekuss

ilgvars Kļava

Linda Beikerte

Jānis Boginskis

Panfūcijs Apustūlijs

Ilga ŠNEPSTE

Sarmite Apine

Ruta Zilvere

Ramona Riekstiņa

Viesturs Krastiņš


Edgars Jūrmalis

Artis Luguzis

Liene Miesniece

Par uzvaru!

Zane Behmane

Inta Aroniete

Intars Klimovičs

Dita Krauze

Evita Goša

Vidvuds Beldavs

Sandra Simsone

Signe

Inga Leitāne

Auseklis Neimanis

Alise Mutule


Zane Štāmere

Artis Apinis

Viktors Rožkalns

Ieva

Vivita Fibiga

Jevgenijs Iļjinskis

Gunārs Lasmanis

Jana Guta

Dace Smilga

Alvis Laukmanis

Sintija Meijere

Diāna Lynx

Liene Petersone

Janis Jurevics

Imants Pakalnietis


Inga Bergmane

EDMUNDS

Kārlis Rozenbergs

Inta Orlicka

Kārlis Ulmanis

Toms Feldmanis

Paula Ivanovska

Inese Lasmane

Monta Grasmane

Kristaps Skujiņš

Ināra Uzulēna

Dita Krauze

Krūmu Kitija

Jānis Ozols

Inese Kuka


Māris Krastiņš

SIA Birkenfelds

Edgars Ruža

Baiba Strode

Maija Dambrova

Andis Jurjāns

Ligita

Aija Balode

Ieva B

Aleksejs Loskutovs

Jānis Mažeiks

Ilona Bodniece

Katrina Jakobsena

Ilmārs Lāčplēsis

Anna Inša


Uldis Valneris

Lilita Narņicka

Aleksandrs Lukašenko

Anita Nesaule

Dainis Auziņš

gunta

Mikus Salcevics

Sanita Celma

Mārtiņš Pakalniņš

Martinaburbuli.lv

Anda Meistere

Lita Nauris Frīda Ferdinands

Maija Briede-Narbute

Līvija Pole

Kristīne Matveka


Ilze Ločmele

Jānis Upens

Marika Baumgarte

Gunta Pastore

Selga Mence

Arnis Kadakovskis

Ieva Lange

Mara Valdmane

Māra Sokolova

Aija Peize

Garanci

Armins Barkovskis

Iveta Plone

Iveta Šime

Aina D


Inita Šneidere

Rūdolfs

Edmunds

Ieva Vāgentroce

Edmunds Ķiploks

Uzvaru Ukrainai

Jānis Pogulis

Liene Daukša

Davis Cederstrems

Egona Knauers

DACE KLEGERE

Ilze-Līga Caune

Dita Krauze

Gatis Pūrvietis

Marianna Madžule


Slava Ukrainai!

Ingrīda Misūna

Liva Stokenberga

Ligita Rubīna

Jurģis Urtāns

Gunta Ušpele

Vilnis Sluka

Канамат Боташев

Jurģis Smelters

Valts Vilnītis

Dita Krauze

Vita Krieviņa

Pēteris Nartišs

Vineta Trokša

Ingrida


Gunta Aivare

inese hramova

SANDIS KELPŠS

Dace Ligere

Edgars Rožāns

Aldis Romanovskis

Inese Grīnberga

Ance Kukule-Sniķere

Aija Biezaite

SIA Birkenfelds

Aiga Paegle

Žanna

Ligita Daņilova

Marika Baumgarte

Kristaps Berzins


Gints Birznieks

Madara Daģe

Ruta P.

Irina Dovgopoļika

Pēteris Novičenoks

Vents Sīlis

Kārlis Kadeģis

Ingars Zariņš

Agris Puters

Dita Krauze

EGILS PARISS

Vladislavs Ostrovskis

Dārta Tene

Kristaps Mednis

Kristīne Tomiņa-Stafecka


Jānis Krastiņš

Sandra Eglīte

Dace Avotiņa

Artis Beļickis

Petro Kušta

Ņina Kušta

Jevgenijs Rudniks

Signe Lipkina

Laura

Zigrīda Veļķere

Ervins Romans

Kristina

Ilze Kaļāne

Ansis Ciemleja

Aivars Stipnieks


Tālivaldis Saulīts

Kārlis Ulmanis

Mārtiņš Zurkovs

Ivita Peipiņa

Daina Roze

Jānis Rozītis

Gatis

Igors Koļcovs

Dana Markevica

Inese un Gints Gāršas

Ieva

Agita

Inta Apene

Igors Šics

Jānis Supe


Inese Grīnberga

Sandris Homics

Gunārs Paikens/ GUNARS PAIKENS

Sanita Salmane

Ligita Vevere

Mārtiņš Brūns

Valentīna Mocaka

Inese Nigolase

Inita Straupe

Aina Skredele

Iveta Brīnuma

Jānis Leimans

Maksims

Anita Kleinberga

Harijs Zorģis


Sarmite Apine

Laila Balode

Alda Mizāne

Armands Ģiga

Jans Ciukšo

Kaspars Lūsis

Annija Bremze

Dace Jakimova

Aivars Pētersons

Gints Kellers

AGRITA LAPIŅA

Daina Kozica

Aigars Leitis

janis salms

Gatis Lapkasis


Arvids Šakins

Māra Zemgaliete

Valters Sergūtins

Valdis Bizuns

Ieva Adamoviča

Jānis Karklitis

Mārtiņš Kazainis

Germans Ļebezovs

Kaspars Kundzins

Ģirts Minkevics

Andis Dukāts

Pēteris Filipsons

Ernests

Maija Putnina Gaile

Aiga Volksone


Jeuženija Adamoviča

B.Braze

Zigrīda Āre

Juris Vītums

Kārlis Pētersons

Jānis

Matīss Gricmanis

Vitauts Straupe

Mikus Jākobsons

Anita Gailite

Armands

Andris Svarans

Baiba Talapina

Aivars Kagainis

Dace Ulpe


Kristīne Andrukele

sandris krīgers

Guna Svence

Edgars Alberts

Aija Meikšāne

Normunds Kravalis

Pļaviņš Pļaviņš

Elga Pētersone

Andersoni

Didzis Skards

Biša

Sandra

Kaspars Sulcs

Katrīna Speciusa Gannusa

Viesturs Kokarevics


Martin Klever

Ilona Hlevicka

Putler Kaput

Kaspars Vaivods

Emīls Gailišs

Gundars

Inita Dvinska

Arvīds Brauers

Vilnis Birzkalns

Evita

Beate laua

Elīna Tubele

Kaspars Brālis

Jānis Ērglis

Lilita Viksna


Līga Kliesmete

Toms Klinovičs

Jānis Zuters

Gunta Lukstiņa

Undīne

Meta Egle

Inga Pole

Agendum rullē!

Kristīne

Sanita Jemberga

Janis Asars

Kaspars Freimanis

Ilze Znotiņa

Alise Endziņa

Aivars Bite


IVETA TAMBAKA

Linda Supruna

Inese Zariņa

Ligita Zepa

Markuss Ginters

Anete Vicmane

Ginta Puce

Ģirts Baranovskis

Janis Osins

Māra Niedra

Ieva Lange

Līvija Irma Valtere

Максим Власов

Jorens Jaunozols

Dace Gūtmane


Līga Ermane

Arnis Smirnovs

Ieva Lejiņa

Vita Breidaka

Jēkabs Gr.

Liene Ķemzāne

Edijs

Inta Aroniete

Elizabete Vītola

Arita Pokšta

Mārtiņš Bušmanis

Mareks Matisons

Inga Prauliņa

Vera Zvēra

Agita Gailīte


Marika Baumgarte

Anžela

Līga Mellēna

Janis Pipars

SIA Birkenfelds

Ilze Mūrniece

Andris Piekuss

Andris Veidemanis

Pauls Vilnis

Artillerry Clinical Consulting, SIA

Māris Krastiņš

Vija Silina

Karmena Jakovela

Rasma Skuja

Linda Beikerte


Edgars Tristans

Valts Vilnītis

Evija Tērauda

Vidvuds Beldavs

Dainis Auziņš

Jānis Ciguzis

Jānis Šaumbergs

Diāna Dambe

Maija Kurseva

Laura Kripševica

Liga Patmalniece

Irma Kalniņa

Dace Bluke

Dace Lāce

Evita Romanovska


Marija Katrīna Dambe

Agnese Priekule

Didzis Skards

Marija Rasa

Makarons

Karlis Cerbulis

Katrīna Reikmane

Ieva Ločmele

Kārlis Briņģis

Līvija Irma Valtere

Paldies Agendum

Sandra Pētersone

Krista Ozola

Dita Krauze

Ansis Svaža


Dita Krauze

Inese Vempere

Olga Barovska

Ilze Luka

Evita Bredovska

Andris Zarins

Ilze Bieze

Edgars Puriņš

Signe Pērkona

Katrina

Agita Felšus

Mārtiņš Purgailis

Sanita Pērkone

Zigmunds

Ina Magone


Arturs Svarinskis

Inese

Martiņš

Juris Legzdins

Dace Avotiņa

ELDARS BEREZA

Danijs Štrauss

Germans Petuškovs

Sarmite Apine

Agija un Snufis

Jurģis

Koziča Daina

Ritvars Blumfelds

Liene Ķemzāne

Mārtiņš Zeps


Gunta Ledina

Vents Sīlis

Kristaps Andersons

Māra Valdmane

Ruta Zilvere

JURIJS JONICENOKS

Ģirts Baranovskis

Līga Krastiņa

Dmitrijs Sidorenko

Ernests Sinkevičs

Elita Eglīte

Dana Markevica

Kim Erik Sonne

Igors Avencovs

Daiga Lurina


Valters Krasts

SIA Birkenfelds

Monta Grasmane

Anita Nesaule

Mārtiņš Rikards

Gints Zelmenis

ANNA SVERGUN

Aija Balode

Dace Jaunzeme

Gunārs Lasmanis

Jānis Mažeiks

Eduards Harcuks

Baiba Talapina

Mārīte Cietvīra

Iveta Plone


Kim Erik Sonne

Alise Endziņa

Uldis Mucinieks

Mārtiņš Linde

Nāvi okupantiem!

Ināra Uzulēna

Lāse Mīlgrāve

Zane Brauna

Madara Lesīte-Volmane

Aldis Rausis

KRISTAPS OZOLINS

Mārtiņš Pakalniņš

Agita

Jevgenijs Golinejs

Ervins Romans


Nāvi okupantiem!

Zinta Melanova

Vladimirs Putins

SIA Birkenfelds

Mamma Stefānija

Ilze-Līga Caune

Ints Vikmanis

Smodris Upe

Ilona Bodniece

Paula Meinerte

Jānis Berķis

Slava Ukrainai!

Māris Bečs

Māris Galiņš

Ansis Klīdzējs


EGILS PARISS

Linda Daniela

LIGITA VĒVERE

Liene Dauksa

Arita

Raivis Ašmanis

Agnese Lībere

Māra Mastiņa

Uldis Valneris

Ivars Celms

Madara Daģe

Arturs Berzins

Kaspars Revins

Mārtiņš Liepiņš

Inta Aroniete


Guntars Vempers

Madara Mičule

Aivars Petersons

Ildze Felsberga

Ilona

Ilga Kalnina

Ieva Lange

Klinta

Rolands Urtāns

Agija un Snufis

Ilze Koscinkeviča

Kiro Klīnika

Jānis Spravnieks

Laura

Uldis Kazaks


Nāvi okupantiem!

Ilze Vācere

Pēteris Cābulis

Normunds Pērkums

Modris Jansons

Ivars Nakurts

Normunds St

SIA Ābolis un SIA Ulmanis

Kim Erik Sonne

Jānis Vilde

Edgars Arnītis

Aija Kurkliete

Ieva Grīnšteine

Jekaterina

Regina Lochmele


Juris Legzdins

Aigars Tjarve

ARTŪRS ROMEIKO

Larisa Leontjeva

Larisa Urbanoviča

Kristine Griska

Juris

Madara Jaunzeme

Kristīne Bogdanova

Juris Vecozols

Armands Bušs

Kārlis Kadeģis

SLAVA UKRAINI!

Jana Gagaine-Kagaine

Baiba Siksne


Juris Rāts

Anna Dorondo

Oskars Jankovskis

Dāvids Groza

Raits Misiņš

Elīna Kursīte

Kristīne Vēvere

Marika Apine

Inese Lasmane

Kalvis Pužuls

Jānis Brūveris

Vineta Silkāne

Kārkliņa Ilva

SANDO GAILIS

Juris


Jānis Cielēns

Oskars Patjanko

Ieva Ušacka

Kristians Meliņš

Andris Bruveris

Eva

Laura Lauberga-Nikolova

Ēriks Remess

Uldis Maļinovskis

Jānis Dubinskis

Ivars Āboltiņš

Uldis Bērziņš

Dace Salmiņa

atis viegliņš

Katrīna Kļava


aija

Ilga ŠNEPSTE

Guna Rasa

Jānis Samovičs

Gunārs Andersons

Jurģis Urtāns

Solvita Švika

Anna Gulbe

Jānis Upens

Toms Magone

Edmunds Ķiploks

Agnese Beķere

Galda lampa

Baiba Lauva

Mārtiņš Briģis


Vita Gūtpelce

Emīls Klotiņš

Linda Gurecka

Baiba Kupča

Marika Pīlēna

Valentīna Priedite

Nāvi okupantiem!

Dārta Šešo

karlisves

Dana Barka

Kristina Misjune-Kruglova

Aivars Vjakse

Helmuts Razdovskis

Astra Baumane

Vilnis Auzāns


Sandis Kelpss

Arta Andersone

Diāna Kārkliņa

Inese

Inga Oksanica

Juris Salenieks

Uldis Strautkalns

Aivars Stipnieks

Antons Kotovs

Arnis Kadakovskis

Ligita Ziedone

Juris Rāts

Kristaps Skujiņš

Girts Leimans

Sonne


Gunita Varblane

Iveta Narodovska

Valdis Serds

Andris Ancāns

Viesturs Dēķens

Dina Suhanova

Gunta Ušpele

Edgars Untāls

Inga Rumpētere

Aleksejs Loskutovs

Sonne

Iveta Bogdanova

Artis Apinis

janis osins

Romāns Tarasovs


K.Ignatovs

Ina Puzanova

Daina Platonova

Inga Pole

Astra Labuce

Kaspars Vīgulis

Taiga Treimane

Rinalds Rudzītis

Valters Sergutins

Sanita Kapitoviča

Jānis Liparts

Ginta Puce

Māra Valdmane

Andris Krieķis

Līga Mellēna


Santa Vītola

Anita Gailite

Jānis J

Artis Kons

Kārlis Dūmiņš

Iveta Narodovska

KASPARS SVĒTIŅŠ

KASPARS SVĒTIŅŠ

Edgars Untāls

Laura Linadermane

Легион «Свобода России»

Atis Klavis

Jēkabs Gr.

Guna Ķirse

Vladislavs Vesperis


Inta Aroniete

Nauris Brūniņš

Oskars Dubults

Kim Sonne

RUTA MEZAVILKA

Lidija Luņeva

Gunars Frickauss

Ģirts Dubinskis

Vineta

Juris Zazubins

Nāvi okupantiem!

Taiga Gaismiņa

Roberts Ziedins

Inese Liepiņa

Vineta Silkāne


Renāte V

Ingura Lipšāne

Ella Vecozola

Baiba

Ieva Kustova

Daina

Elīna Egle

Larisa Leontjeva

Jana Guta

Raitis Gadzjus

Gunta Ušpele

Roberts, Kārlis, Ivars (VIP)

Dmitrijs Sidorenko

Inga Zeltiņa

Guntra Zariņa


Aivars Stipnieks

Edgars Rožāns

Jana Kļimoviča

Elīza Šenberga

Jānis Opolais

Liene Pētersone

Aija Balode

Nāvi okupantiem!

Arnis Staltmanis

Aleksejs Loskutovs

RUTA RENCE

Arnis Jākobsons

Paula Meinerte

Sarmite Apine

Ainārs Sokolovs


Irina Lumane

Aivars Orbidāns

Ginta

Nāvi okupantiem!

Kristīna Egle

Sanita Kukša

Gints Kazāks

DIĀNA KALLIŅA-KALNIŅA

Aigars Miezis

Baiba Metāla

Alda Holsta

Inese Lasmane

Ints Vilks

Ieva Andersone

Mārtiņš Bušmanis


Raimonds Ošiņš

Gunta Aivare

Sergejs Kolesovs

Dace Klegere

Maija Briede-Narbute

Odrija Heinrihsone

Līva Aumeistere

Eduards Feoktistovs

Natālija Bērziņa

Ieva Lange

SIA KOLOMBO

SIA Ulmanis

Elīna

Linda Ozola

Dagnis Isaks


Shan Gao

Egita Prāma

Inga Platce

Liene Petrovska

Agris Bombiza

Olga Kirjuhova

Deniss Aleksandrovs

Kim Sonne

Anita Grasmane

Sandis Eglavs

Juris Pakalniņš

Aivars Vjakse

Edgars Untāls

Valts Vilnītis

Mārtiņš Zeps


Jēkabs Gr.

Dace Ozoliņa

Gita

Alda Mizāne

Valters Semjonovs

Ludmila Molcanova

Maija Sīpola

Andris Šutka

Reinis Rudzats

Ilze Līga Caune

Jeļizaveta Zīlīte

Madara Dage

Nāvi okupantiem!

Nauris Smaļķis

Ainārs Feldmanis


Mareks Ošiņš

Andris Zarins

Jānis Plūme

Mārtiņš Zeps

Tamāra Ringa

Heraklsx

Monta Grasmane

Sabine Nortone

Jānis Ligers

Edmunds Rimšāns

Mārtiņš Zeps

Liene Žeimunde

Inese Briede

Inese Upīte

Ieva Lange


Vladimirs Makarovs

Ints Ulmanis

Arnolds Bogdanovs

Janis Muiznieks

Irina Šulce

Žaneta Krumina

Aivars Orbidāns

Gints Pariss

Andris Začs

Dina Mazule

Iveta

Agris

Inese Cirule

Mārtiņš Zeps

Zinta Jansons


Zigrīda Grieze

Karīna Kuļikova

Māris Liepiņš

Kārlis Ulmanis

Raitis Vālodze

Didzis Vaskis

Anna Meiere

Dace Meiere

Madara

Dināra Ārnesta

Līga Dimante

Oskars Jankovskis

Aivars Sproģis

Uldis Kazaks

Ruta Muceniece


Romāns Tarasovs

Maija Pavila

Alise Ose

Nepadosimies tiem utainajiem nekad, nekad!

Ieva Būmane

Dace Smilga

Raimonds Pāvulītis

Zane Gaisa

Lolita Kalupniece

Gunta Dadze

Putin Huilo

Putin Huilo

Sarmite Apine

Dace Jakimova

Kitija Odriņa


Zigmunds Kaulakans

Leila Rasima

Ansis Cālītis

Uldis Mucinieks

Kr Ste

Arnis

Ivars Rakišs

Līga & Valters

Anete

Ingars Zariņš

Kristaps Gušča

Iveta Apaļka

Ieva Pirksta

Valts Vilnītis

Signe Subatniece


Ervins Romans

Lorika Karabina

Andis Jurjāns

Mārtiņš Zeps

Juris Teteris

Armands Zagorskis

SIA "BOMIS Ltd"

Beatrise

Gints Svitiņš

Agris Puters

Baiba Žimante

Elita

Agris Jozeps

Aivars Vainiņš

Ģirts Gailis


SIA AVAR AUTO

Aivis Landmanis

Kārlis Kadeģis

Aija Turka

Andris Zībarts

Aiga Paegle

Lāsma Sālījuma

Ingus Melngailis

Ansis Klīdzējs

Mārtiņš Dūmiņš

Līga Elksne

Aina

Kristaps Brutans

martinaburbuli.lv

Laura Zvaigzne


Mārtiņš Zeps

Vita Kursite

Monta Kalniņa

Agnese Grīnberga

Anastasija kasacka

Aivars Avotiņš

Vanda Dauksta

Arnis Kurgs

Ints Kauss

Aivars Orbidāns

Kristina

Daiga Forstmane

Agris Volkovs

Ance Andersone

Mārtiņš Pilsētnieks


Baiba Holma

Alīna V

Diāna Gerharde

Julius Tilvikas

Ilze Švarcbaha

Inga Romberga

Marika Baumgarte

Daina Jerlovica

Ģirts Holms

Rita Kubuliņa

Inga

Ance Kaleja

Jēkabs Gr.

Indra Stepanova

Liene


Pauls Jansons

Aija Melbārde

Kristaps Straupe

Andra

Anda Birģele

Ivo Lusis

Kristīne Krūma

Inga Rumpētere

Agnese Daugule-Džeriņa

Egija

Māra Beķere

Māra Niedra

Dace Ziediņa

Arnis Kadakovskis

Aivars Saulietis


Anna Diļeva

Anete Straume

Katrina Eglite

Maija Brīvere

Vita Sinkeviča

Megija Siliņa

Madara Merle

SIA BALTIC YARNS

Anna Puzirevska

SIA ELĪZE G

Dagne Polakova

Ansis Ciemleja

Klementīne Birzule

Kristīne Beinaroviča

Imants Garancs


Alise Daija

Ance Bērziņa

Mr. Worldwide

Mikus Dzenitis

Edgars Blūms

Ada

Zane Pētersone

MIKA

Arina Ūsiņa

Anna Luste

Mara Valdmane

Zane Dzintare

Sigita Tauriņa

Samanta Made Leimane

Helmuts Razdovskis


Una

Artūrs Lapiņš

Paula

Liene Mikelsone

Santa Paegle

Madara Mežviete

Arturs Lešinskis

Ilze

Karīna Lezdiņa

Kristine Neimane

Renāte Raubišķe

Dana Dortāne

SIA RB Power Service

Elīna S

Kristina Dz


Marita Bluma

SIA "Amberfide Latvia"

Linda

Lagzdiņi

Juris Smirnovs

Edmunds Lobeiko

Kristine Vaselane

Olafs Grigus

Lolita Sedola

ieva_w

Inese Danga

Rūta Dimanta


1994 anonymous donations


Other donors

SILIŅA RASMA, BALTIC BLOCK SIA, KNĀVIŅŠ ERNESTS, ADVERTS SIA, SIA STIGA RM, LODZIŅA DACE, STATKUS SANDIJS, SELGA SO B-A, Rihards Bilzens, SIA VIM, Rihards Bilzens, STRAZDA MAIJA, SIA GOLDEN HOUR, SIA HELDA, MAZAPŠS KASPARS, INESE ZAMARITERE, KRISTOFERS KALLE, FARM IMPEKS SIA, DANA LŪSE, BALTIC INDUSTRIAL STOCK SIA, INGA LANGENFELDE, ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU BIROJS ARTE LEX SIA, CEĻUPROJEKTS AS, LIEPAS PAŠKAUSKA ZS, ILZE DRUVINA DIRK OTT-SCHAEFER, MENCENDORFA RENĀTE, JĀNIS GORBUNOVS, TECHNOFF SIA, VIM SIA, Klinta Dzene, TECHNOFF SIA, ANDRIS GRĪNBERGS, RAIN SISTERS SIA, LIDIJA KRAUKLE, REALTUM PROPERTY SIA, MENCENDORFA RENĀTE, Gatis Paberzs, GUNTA DARKEVICA, NILS GRAUSTIŅŠ, MENCENDORFA RENĀTE, BERGMANN SIA, KleinTech Services, BALTIC BLOCK SIA

Other topical projects

Nedziedināmi slimu cilvēku atbalstam

Let’s help little hearts

Stand With Ukraine

Palīdzi Ukrainas bēgļiem!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

7 498 204.10 €