Follow us Today has already donated 5,571.00 €

Palīdzi ķepaiņiem sagaidīt īsto ģimeni!

Report 31.03.2022

Atskaite par 01.01.22.-31.03.22.

Dzīvnieku patversme "Labās mājas" darbojas jau 10 gadus. Patversme uzņemas rūpes par patversmē nokļuvušo suņu un kaķu labturību - atbilstošu barošanu, profilaktisku un akūtu ārstēšanu, fizisko aktivitāšu nodrošināšanu, strādājam ar brīvprātīgajiem un, nepieciešamības gadījumā, nodrošinām dzīvnieku socializāciju.
Kopš 2022. gada sākuma līdz marta beigām patversmē "Labās mājas" uzņēmām 39 suņus un 27 kaķus, papildus tam, patversmē joprojām uzturas arī vairāki pagājušajā gadā un senāk uzņemti suņi un kaķi, kam veselības problēmu vai uzvedības īpatnību dēļ, nav izdevies sameklēt jaunus saimniekus.
Par saziedotajiem līdzekļiem pārskata periodā tika apmaksāti rēķini par elektroenerģiju patversmes kompleksa uzturēšanai, apkures granulām, iegādāti telpu un inventāra dezinfekcijas līdzekļi. Papildus projekts sniedza arī nozīmīgu finansiālu atbalstu dzīvnieku kopēju atalgojuma segšanai.
Finanšu atskaite:
Kokskaidu granulas EUR 1 375,50
Dzīvnieku kopēju atalgojums EUR 2408,83
Elektroenerģijas izmaksas EUR 586,86
Dazinfekcijas līdzekļi EUR 98,56
Kopā izlietots EUR 4 469,75

Other topical projects

Families with children who have impairments

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

Palīdzi Ukrainas bēgļiem!

Palīdzība Čerņihivas apgabala bērnu slimnīcai

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

7 497 959.10 €