Follow us Today has already donated 5,776.00 €

Miljons sveču grupu mājai

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Aija Šenkovska

Natalija Kalnina

Ieva Lībķena

#Sapnis

Ilze France

Anete Bāriņa

Sanita Dirina

Inta Jansone

Inga Savicka

Irina Jansone

Signe Ulpke

Aiga Timmermane

Ieva Zauere

Monta Beca

Jeļena Tukacijera


Irēna Kjarkuža

Madara Meļņika

Elina Epalte

Evita Veipa

Monika

Sveta

Katrīna Menska

Nadīna Eversone

Katrīna Marta Stoka

Elīna Treigūte

Gundega Viksna

Marina Buitvidene

Liene Sjakste

Masieris Mārtiņš Lauva

Ieva Blite


Vita Bernica

Natalija Menčicka

Oksana Račicka

Annija Linarte

Borodiņeca Marina

Raitis Straumanis

Līga Grieze

Liene

Dagnija Gāgane

Ilze Olmane

Zane

Dita Celitāne

Elīna Treigūte

Maima Grīnberga

Maija Grinhofa


Dana Ruska

Agita Beloborodko

Santa

Ivars Umbraško

Ieva

Dace Reihmane

Elīna Treigūte

Liene Rubene

Lauma Breča

Daina Kalniņa

Sveta

Sanita Dirina

Silva

Linda Dreimane

Līva Aumeistere


Sandra Opilla

Juta Policja

Anda Zamure

Laura Pavare

Agnese Strautniece

Elza Kubliņa

Gints Pariss

Līva

Inga Erta

Liva Caune

Ieva Lange

Vilnis

Līga Timša

Bulmeistare Arta

Iveta Puzo


Madara Šimanska

Vita Medvedska

Laila Hartmane

Zane Skrastiņa

Eriks Cimermanis

Zane Ledaine

Dita Gaidule-Logina

Kalniņa Antra

Endija

Buši

Francis Durette

Ivita Korola

Signe Ulpke

Alīna Bičole

Linda Dinbire


Inga Saulīte

Māra Karlsone

Agrita

Ieva Freija

Māris Dreimanis

Alise Ķīnasta

Inga Kaija

Baiba Logina

DAINA GERMOVA

Anna Stikāne

Ieva

Zane Locika

Ilmārs Kašs

Liva Liepkalne

Odrija


Liene Bērziņa

Iļja Ivanovs

Jēkabs Veismanis

Līga VĪTOLINA

Linda Vītiņa

Lelde Latkovska

Diana Rutkovska

Marita Karčevska

Inese P.B.

Ronijs Niks Upmanis

Dace Valte

Ivars Dimdiņš

Santa Kaše

Edīte Birģele

Vida Freija


Lelde

Aiva Felkere

Linda Stabulniece

Evija Zandberga

Agnese Vietniece

Krista Kudore

IEVA ROZENBERGA

Jana Vārpa

Inese Novicka

Gita Feldhūne

Ausma Ozola

Liga Kagaine

Jana Gruntmane

Kristīne Rimša

Illa Mihejeva


Vita Ņikitina

Lilija Veisa

Anita Kvitkovska

vita

Signe Zalužinska

Marta Laņģe

Ilze Brāzma-Treisnere

Ieva

Annija Abolina

Inguna Paleja

Laura Bite

Vadims Hotuļovs

Mareks Astašovs

sennder Baltic

Ingūna Zazīte


Olga Tumascika

Silvija Vucāne

Ieva Silionova

Aija Klavina

Linda

Laura R

Iveta

Anna Haļčicka

Jevgenija Bogdanova

Ilze

Ināra Laizāne

Modrīte

Marika Meinarte

Anda Kalniņa

Jurijs Kirsanovs


Baiba Krūmiņa

Diāna Špāka

Viktorija Eevardi

Dana Slāģe

Sandra Lunde

Ingrīda

Elizabete

Amantova Anita

Ieva Vārna-Austere

Silvija Korta

Intars Burkovskis

Liliana Odenbaha-Noreiko

Angelika Rudze

Ilze Ozola

Jolanta Zemke


Zaure Diāna

[email protected]

Raimonds Vilums

Madara Meļņika

Inguna Medvede

Arta Haskieviča

Anita Zēne

Vizma Dzene

Ilze Gasiņa

Inga

Kristaps Celmiņš

Daiga Lugina

Helmuts Razdovskis

Ilona Bēliņa

Reinis Vaivods


Irēna Kaļinovska

Liene Zēvalde

Pavlovska Ilona

Katrīna Rutka

Līva Valpētere

Elīna Paškova

Dāvis Sīmanis

Sanita Žīgure

Lolita Lejiņa

Agita Kampare

Elīna Kalniņa

Ieva Lībķena

Rita Jevdokimova

GUNTA VILCINA

Ruta Rinkule


Ieva Vārna-Austere

sandis radziņš

Mārtiņš Miķelsons

Arita Zvejniece

Miku Laitinen

Alina Čekstere

RŪTA

Elina

Inga

Kārlis Rozenbergs

Elīna Augustinoviča

Diana Titova

Rudzīte Inga

Līga Vasara-Brakmane

Inita Liepa


Imants Trezuns

Arta Haskieviča

LV

Kristīna Ozola-Ozoliņa

Edgars Gražulis

Ginta Pālena

Viktors Telle

RITA ČUMAKEVIČA

Evija

Agnese Nezdulkina

Ilze Grinvalde

Ieva Leiņa

Signe Rozenšteina

Natālija Bērza

Kristīne Donika


Arita Zvejniece

Marina Skilvalte

Marina Novika

Ieva Ruņģevica

Inga Saulīte

Ilga Beķere

Imants Trezuns

Juris Pūce

Nora Kopmane

Līva Narvila

Guna Neiberga

Solvita Leja

Aija Biezaite

Kristīne Lipiņa

Evelina Marchenkova


Amanda

Kārlis Lakševics

Kristīne Ozoliņa

Marika Trane

Kristiāns Krauklis

Daina Ērgle

Viktorija Rodžere

Rita Rimša

Laura zalāna

Ieva Tazāne

Madara Priediena

Kalvis Kalniņš

Benita Trasūne

Beate Trasune

Ilze


Madara Priediena

Inga Pelša

INITA SKAPARE

Ieva Bernane

Laura Putniņa

Ilze Gasiņa

Gitana Ratniece

Inese Briede

Ilva Dreimane

Linda Bilinska

Vanda Novoksonova

Līva Kandere

Līga Batalauska

Agnese Liepina

Gundega Kauša


Liene Palkavniece

Māra Rība

Inese Eklona

Kristīne Treidena

Līva Izaka

Diāna Marta Ruka

Ilona Bēliņa

Diāna Hofmane

Rita Čumakeviča

Agnese Štolcere

Ilona Circene

Lauma

Rita Burceva

Sigita Leimante

Velga


Signe Ulpke

Ilze Atardo

Oskars Lipskis

Kristīne Lomanovska

Feldmaņu ģimene

Kristina Spade

Reinis Vazdiks

Liene Ķemzāne

Marta Celmina

Arita Zvejniece

Agnija

Ieva Vimba

Evija Laganovska

Guna Blūmane

Līga Peiseniece


Ilze France

Veronika

Inta Rozenvalde

Sandris Rakauskis

Liene Kornejeva

Edite Beliha

Zane Circāne

Sanita Tīde

Monta S

Inga Saulīte

Solvita Ungure

Dana Arājuma

Sintija Kupča

Sintija Stacjukeviča

Sandra Opilla


Anda

Linda Meļņika

Ginta Rubeze

Sandra Garanča

Kristiāna Korsaka-Mille

Sandija Drevinska

Nora Gebauere-Jirgena

Kārlis Zaharāns

Ieva Freija

Agnese G

Zane Grudule

Kampenusa

Aija Paleja

Andris Spruds

Valters Krauklis


Santa Savicka

Zanete Eglite

Krista Pērkona

PĀRSLA MAZURENKO

Inese Gutmane

Una Timermane

Alīda

Evija Tentere

Gita Daukste

Daila Dāboliņa

Lauma Drāke

Laura Jermacāne

Brigita Gamezardašvili

Madara Mika

Sandra Voldina


Daiga Skujāne

Jana Inričāne

Zane Hovlanne

Linda

Inese Škutāne

Agnese

Eliza Kandere-Salmiņa

Ieva Freija-Peccati

Baiba Veja - Orlova

Inga Langenfelde

silva vilkaste

Agnese Brangule

Kitija opheim

Arta Rolava

Randija Galbaliņa


Andželika Zaharova

Iveta Lukšo

Mārtiņš Sestulis

Edite Beliha

Uldis

Guna Ķirse

Ēriks Cimermanis

Māra Kenerte

AIJA LAPSA

Evelīna Marčenkova

Terēze Gipsere

Agnese Vētra

Tomass Rāviņš

Ieva Bērziņa

Katrīna Kosmačeva


Marija

Sandra Birzniece

Liene Spuļģīte

Kaspars Liepiņš

Linda Dreimane

Klinta Paegle

Elīna

Santa

Darta Mestere

Aija Driķe

Ketija Nuķe-Osīte

Ieva Kraule-Kuna

Līna Orste

Laila Šneidere

Dace Zvīdriņa


Uģis Bārbals

Viktors Kustovs

Iveta Ķiepe-Ķipge

Iveta Dzenīte

ALEKSANDRS BABASS

Ieva Vīgante

Daina Prūse

Aiga Veckalne

Līga Mellēna

Helmuts Razdovskis

Armands Mortuzans

Toms Strelkovs

Inta Jansone

Viktors Telle

Inga Laizāne


Renāte Štāle

Madara Miķelsone

Juris Dāboliņš

Samanta Tiltina

Maris Gailits

Liene

Rita Litvinova

Beatrise Bitāne

Māris Gailīts

Anita Zēne

Lelde

Linda Dreimane

Viktorija

Ieva Biteniece

Ieva Leimane-Veldmeijere


Ainàrs Akmentiñš

Patrīcija

Signe Zavadska

Luīza Kohtanena

Dāvis Sīmanis

Ilva Dreimane

Monika Kroniņa

Rūta

Ieva Lībķena

Vita

Lolita Pavāre

Gunta Kaugare

Zane Skuja

Baiba Rūtiņa

Jevgēnija Tarakanova


Unifiedpost Dāmas

Lana Brisa

Vladislavs Romanovs

Agita Sulca

Marika

Laura Tabuna

Līva Aumeistere

Dace Hegenbarte

Evija Kobeleva

Aleksis Sarma

Sandra Vitone

Rūta Dimanta

Inese Danga

Madara Mežviete

Ilze Ošāne



898 anonymous donations


Other donors

Freibergs Indulis, COOKIE AG SIA, Progress Tev, SIA PUMPURDĀRZS, RĪGAS VALDORFSKOLAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBA , Freibergs Indulis, MARTERERE AIJA, JEVSTROPOVA ILONA, PAULA PRAULIŅA, Lolita Irbe, LELDE LĀCE, Liga Sama, REINVALDE GUNITA

Other topical projects

Palīdzība Aleksam Bemberim

Palīdzība trūcīgiem sirmgalvjiem

Stand With Ukraine

Palīdzība Armandam Žikaram

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

7 498 164.10 €