Follow us Today has already donated 7,368.00 €

Draugu stipendija

Report 01.01.2022

Draugu stipendijas ietvaros atbalsts sniegts 8 jauniešiem. Laika periodā no 01.01.2022.-30.06.2022. izmaksātas 8 stipendijas x 5 mēneši x 200 EUR. Kopā stipendijās izmaksāti 8 000 EUR.

2021./2022. mācību gadā stipendijām pieteicās 623 jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā bija 26 bāreņi, 220 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 187 kandidāti nāk no ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Neraugoties uz to jaunieši uzrāda izcilas zināšanas, viņu vidējā atzīme vidusskolā 9 un augstāka, tāpat daudziem bija godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs.

Ar Draugu stipendijas atbalstu 2021./2022. studiju gadā studē 8 jaunieši.

Vienas Draugu stipendijas apjoms ir 2 000 eiro, kas tiek izmaksāti 8 studentiem 2021./2022. studiju gada ietvaros un palīdz jauniešiem uzsākt vai pabeigt studijas izvēlētā studiju programmā un kļūt par speciālistiem savā jomā. Turklāt netiešo labumu gūst arī visa jaunieša ģimene.

Administratīvās izmaksas no Draugu stipendijas netiek ieturētas.

Draugu stipendijas saņēmēji 2021./2022. studiju gada 2. semestrī ir Diāna Mežaraupe (Medicīna, 4. kurss) , Kalvis Liepiņš (Ķīmija, 2. kurss), Edmunds Brenčs (Adaptronika, 1. kurss), Alise Evelīna Irbe (Apģerbu un tekstila tehnoloģija, 1. kurss), Anastasija Kosoņa (Optometrija, 1. kurss), Kristians Plots (Datorzinātnes, 1. kurss), Raivis Rautmanis (Tiesību zinātne, 1. kurss) un Dagnija Vjatere (Ekonomika, 1. kurss).

Finanšu atskaite:
8 studentiem stipendijas 2 semestrī EUR 8 000

Other topical projects

Palīdzība Artūram Vasiļevičam

Skolas autobusi Ukrainas bērniem

Atbalsts latviešu brīvprātīgajiem Ukrainā

Families with children who have impairments

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

9 853 869.00 €